dissabte, 8 de febrer de 2014

Llegir a casa, amb els nostres fills

M. Jesús Comelles escriu cada setmana a l’Aracriatures. Avui ho fa sobre la lectura en veu alta compartida entre pares i fills.

A l’escola mirem de promoure entre les nostres famílies idees molt semblants a les que ella exposa a la seva columna. Per això us l’hem escanejat: