dissabte, 4 d’octubre de 2014

La literatura en pantalla


S'està celebrant a Barcelona, a la Casa de Convalescència-UAB, el simposi La literatura en pantalla, organitzat per Gretel, el Grup de Recerca de literatura infantil i juvenil i educació literària de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Yunko Yokota, en un moment de la seva alocució

Aquests són els objectius que es plantegen, com a punt de partida del simposi:

  • Presentar i discutir caracteritzacions i anàlisis de la producció actual de literatura infantil i juvenil digital.
  • Presentar i discutir els avenços de la recerca sobre el usos lectors i els processos interpretatius d'obres digitals per part dels infants i dels adolescents en diverses situacions dins i fora de l’escola.
  • Intercanviar experiències i pràctiques docents que incorporin les tecnologies o bé els textos literaris digitals a l’educació literària en les diferents etapes educatives.
  • Promoure la recerca sobre el corpus literari digital, el seu impacte en els lectors i la seva integració a les aules i sobre la incidència de les tecnologies en la formació del lector literari.

Presentació d'experiències: Poesia, lectors i altres aproximacions a la LIJ digital

Tal i com Gretel sempre aconsegueix, conferències i presentacions estan sent sumament interessants. Potser, en acabar, les persones assistents trobarem resposta a la pregunta: els usuaris de literatura en pantalla, som lectors o interactors? O, més ben formulada: estem parlant de literatura, o d'una activitat diferent?