divendres, 9 de desembre de 2011

L'impuls de la lectura

Potser n'heu sentit a parlar, potser ho heu llegit a la premsa:

L'Impuls de la lectura

El Departament d'Ensenyament participa en el Pla Nacional de Lectura establint com a objectiu estratègic la millora de l'èxit escolar de tots els alumnes. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l'educació bàsica per augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector dels infants i joves, tenint present que la competència lectora és a la base de molts dels aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.
Aquest pla es fonamenta en els eixos següents:
 1. Saber llegir
  L'aprenentatge de la lectura com a desenvolupament de la capacitat de llegir, de comprendre i d'interpretar textos.
  L'assoliment de les habilitats funcionals bàsiques de lectura correspon al cicle inicial de l'educació primària i és en aquest cicle on s'han de prendre les mesures de suport necessàries amb els alumnes que hi presenten dificultats. Correspon als cicles posteriors continuar el treball de les estratègies lectores, adaptades a les necessitats de cada moment.
 2. Llegir per aprendre
  L'ús de la lectura per a l'aprenentatge. Els alumnes han de desenvolupar la seva responsabilitat en l'aprenentatge i tenir la capacitat d'utilitzar la lectura com a eina per a l'accés a la informació, la descoberta i l'ampliació de coneixements, és a dir, l'ús de la lectura com a instrument d'aprenentatge en totes les àrees del currículum.
 3. Gust per llegir
  El gust per llegir s'adquireix desenvolupant l'hàbit lector i fomentant la lectura sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el que s'ha llegit, sabent-ho explicar mitjançant evidències orals o escrites i sabent-ho compartir.
El Departament d'Educació vol que les famílies també s'impliquin en l'impuls de la lectura dels seus fills i filles:


Com és lògic, sintonitzem amb totes aquestes idees del Departament d'Ensenyament. Només ens fa por que les bones idees no arribin acompanyades de recursos...

3 comentaris:

Galderich ha dit...

Recursos? Què és això?

la bibliotecària ha dit...

Galderich, ara ens sembla un somni, però no fa ni deu anys, quan el Dept. d'Educació, a les mans d'Esquerra, va crear el Puntedu, programa d'impuls a la lectura a través de les biblioteques escolars, dotaven a les escoles que hi accedien amb diners, hores de mestres, ordinadors...
Jo no demano allò, perquè sé que és impossible, però aquests d'ara, amb la Rigau al davant, per donar no donen ni els vint-i-cinc llibres que se suposa que cada criatura ha de llegir al curs!
Només paraules i més paraules...

Anònim ha dit...

Ai, els polítics! Tenen una gran tendència a dir frases que quedin bé a la televisió sense, aparentment, tenir ni idea del que impliquen o, pitjor, tenint-la i fent-se els suecs. El dia que vulgui aquesta senyora li fem l'inventari de diners, infrastructura i hores i hores de feina (les oficials i les moltíssimes més voluntàries de la bibliotecària i de la comissió de l'AMPA) només per fer anar una biblioteca ja perfectament constituïda des de fa molts anys com la de l'escola. I les escoles que no tenen biblioteques o només quatre llibres en un racó? Com se suposa que han de dur a terme les idees genials dels polítics? Molt trist, tot plegat. Reina